RETROSPEKTIVA

Retrospektivna izložba sportske fotografije u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, ožujak 2014.

RETROSPEKTIVA

retrospektiva /lat. retrospectivus/, osvrt unatrag, cjelovit pregled nečega što je prošlo; likovna izložba koja u široku rasponu prikazuje djela jednoga razdoblja, škole, skupine, stila ili životno djelo pojedinoga umjetnika

Valja se s vremena na vrijeme zaustaviti, osvrnuti i pogledati koliki je put prijeđen. To osvrtanje ili pregled učinjenog je uobičajen i radi se periodično svakih pet, deset, petnaest… godina. Ovo je prva petogodišnjica fotografske izložbe „Odlučujući trenutak“ u organizaciji Zajednice sportova PGŽ . U radnom je i u slavljeničkom duhu. To je „prva stanica“ na kojoj valja pregledati sve, analizirati i na osnovu stečenog iskustva krenuti dalje.

PLAKAT SPORTSKA RETROSPEKTIVA A
Svakako, prvo treba istaknuti vrijednost ideje pokretanja ovog projekta u kojem se spajaju fotografija i sport. I jedna i druga aktivnost umnožene su toliko da skoro možemo reći kako nas dnevno definiraju. Katkad smo pasivni, a katkada vrlo aktivni dio jedne od ovih platformi. Ili smo sportaši s karijerom pa nas fotografija prati kao dokumentarni dio naše aktivnosti, ili smo članovi navijačke kohorte pa fotografija i u ovom slučaju bilježi suodnos nas navijača i naših favorita, ili smo pak fotografi koji suvislo i znalački bilježe sportske aktivnosti te time ne samo da zadovoljavamo vlastite potrebe već imamo i važnu društvenu ulogu. Dokumentiramo i čuvamo od zaborava naše aktivnosti za generacije koje dolaze poslije nas. Fotografija je po svojoj naravi naprosto produžetak naše memorijske arhive. Bilo kako bilo, fotografija i sport su kroz ove izložbe u nerazdvojnoj simbiozi.
Izložba je nazvana Odlučujući trenutak po teoriji „odlučujućeg trenutka“ slavnog Bressona i ona doista živu u tom duhu. A duh odlučujućeg trenutka jest vječita dinamika i dramaturgija konstantnog iščekivanja – bez razlike pričamo li o sportu ili fotografiji, neovisno je li to dokumentarna ili fotografija s artističkim nakanama. Pravi trenutak, odlučujući trenutak, krajnja točka uzbuđenja prisutna je u svemu pa tako i u sportu i u fotografiji, samo je treba otkriti. A ova izložba to potvrđuje. Zato se lijepo osjećamo promatrajući fotografsku sliku u kojoj je autor „uhvatio“ tu magičnu atmosferu, trenutak koji u sebi sapinje snagu uspjeha. Upravo o tome govori ova petogodišnja fotografska zbirka. Sabrana je ljepota i vrijednost „odlučujućih trenutaka“ sporta.
Osluškujući dnevni ritam života, organizator je koncept izložbe prilagođavao samoj stvarnosti. Tako je pored redovnih kategorija nagrada ustanovljena i Nagrada za etičnost. Ona je jako važna u ovim moralno upitnim vremenima. Uvažavajući navijače kao bitne i nerazdvojne sportske aktere prošle godine je dodijeljena nagrada i za ovu kategorija. Kao što su u sportu zastupljeni različiti dobni uzrasti, tako je i u ovom fotografskom nadmetanju ustanovljena i kategoriju za mladog autora. Dakle, duh ravnopravnosti ili sveobuhvatnosti po principu uzrasta prisutan je i u sportu i u fotografiji. Tu je i Autorska nagrada kojom organizator nagrađuje autora koji u svojoj prijavi ima najviše umjetnički vrijednih fotografija.
Ova zbirka sportske fotografije je i svojevrsni vremeplov u kojem se nižu razni sportovi i uspjesi. Ona je i leksikon autora koji se bave ovim specifičnim fotografskim područjem. Naravno, da bi se bavili pojedinom temom u fotografiji moramo dobro poznavati specifičnosti te teme i imati potrebnu opremu s kojom ćemo moći „uhvatiti“, u ovom slučaju, duh pojedinog sporta.
Ovaj prvi jubilej petogodišnje ustrajnosti je i prigoda da se podsjetimo, ali izrazimo i zahvalnost inicijatorima ideje da se izložba Odlučujući trenutak uopće pokrene, a onda i nastavi održavati. Važno je to što se ovim projektom otvorila mogućnost, a u ovih pet godina i stvorila vrijedna arhiva fotodokumentacije dviju aktivnosti na prostoru Primorsko-goranske županije. Dakle, sporta i fotografije. U spomenutom periodu ukupno su prijavljene 1054 fotografije. Od toga je prosudbeno povjerenstvo odabralo 215 fotografija koje su bile izložene na pet izložbi. Sudjelovalo je 146 autora, a 42 je nagrađeno.
Ove brojke pokazuju ozbiljnost i vrijednost kontinuiteta izložbe. Poželimo i organizatorima, i sportašima, i fotografskim autorima uspješan nastavak rada do sljedećeg jubileja.

Borislav Božić

admin

View more posts from this author
Translate »