GRUPNI AUTOPORTRET

GRUPNI AUTOPORTRET BORISLAVA BOŽIĆA S REMINISCENCIJAMA
Kubus visine 185 cm, /autorova visina/ širine i dubine 30 cm. Gornji dio kubusa je pravilna kocka dimenzija 30 x 30 x 30 cm koja je složen od četrnaest pločastih elemenata na kojima su obostrano aplicirane fotografije. Između segmenata je međuprostor od 2 cm. Ovaj međuprostor – razmak među pojedinim elementima tako je dimenzioniran da promatrač s naporom vizualno čita sadržaj fotografskih slika.
Prva fotografija je autoportret en face, a posljednja, koja zatvara formu kubusa, je fotografija autorove glave snimljena sa zadnje strane. Između prve i zadnje fotografije nižu se još dvadeset i tri fotografija iz autorovog memorijskog i emocionalnog arhiva te rendgenske i CT snimke autorove glave napravljene isključivo za potrebe ovog projekta. Ravnopravno sa spomenutim fotografijama su jedna potpuno crna ploha i dvije bijele sa svom onom simbolikom koju nosi bijela i crna boja u zapadnom civilizacijskom krugu.

Sav ostali slikovni materijal ponuđen je na taj način da se vidi i osjeća njegova prisutnost, ali se zbog prostornih konstelacija ne može uspostaviti nesmetani vizualni komunikacijski kanal. Fizički je to posloženo tako da sugerira odnos čovjeka i njegovog memorijskog arhiva i okoline koja ga definira i okružuje. Znači, naslućujemo i djelomično vidimo ili spoznajemo što to osoba s kojom komuniciramo ima u sebi, tj. toliko ulazimo u njen mentalni i emocionalni prostor koliko nam to ona dopušta. U ovom radu «lakoća» vizualnog čitanja memorijskog skladišta određena je razmakom, odnosno veličinom međuprostora pojedinih segmenata koji nose slikovni zapis.

Prvo izlaganje ovog rada je na izložbi SUVREMENA RIJEČKA FOTOGRAFIJA selektirani skupni projekt članova HDLUR-a likovne kritičarke Anamarije Stibij-Šajn Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija od 26. svibnja do 26. lipnja 2011. godine.

admin

View more posts from this author
Translate »