ČETIRI PUTA ISTINA

Rad je bio postavljen /izveden/ u galeriji Kortil na izložbi članova HDLU-a  2009. godine

ČETIRI PUTA ISTINA

Ovo su natuknice koje me „provociraju“ te ih pokušavam sapeti u rad pod nazivom „četiri puta istina“

1. Kvadrat svjetla ostavlja mogućnost i slobodu svakom pojedincu da u njega projicira svoju mentalnu sliku po vlastitoj volji
2. Kvadrat prave zelene trave – busen zemlje s travom, trava kao pojava najrasprostranjenija na planeti neodrživa je bez svjetla a time i život na zemlji.
3. Projekcija digitalne fotografije kvadrata zelene trave – u eri smo digitalne tehnologije i ona nas na perciptivnoj razini definira i mijenja, čini mi se da sve više živimo virtualni a ne stvarni svijet
4. Fotografija papirnata te iste zelene trave, fotografija u materijalnom obliku je neka vrst podsjetnika tj. komparacije na tehnološkoj razini i ne samo na tehnološkoj ravni …

SIMULACIJA 002 copy za katalog A

Ako osvijestimo u sebi da je svjetlo pokretač života na ovoj planeti iz toga proizilazi da smo mi civilizacija svjetla. U umjetnosti s problemskog aspekta provlači se kroz cijelu vertikalu a katkada je i osnovni nosilac ideje. Jedan od većih hommagea svjetlu dešavao se u devetnaestom stoljeću baš u vrijeme rađanja fotografije, kojoj je to isto svjetlo osnovni agens. Dakle, pojavom fotografije kao novog iskustva pokolebalo je, na trenutak, mnoge stvaraoce tog doba u okviru pitanja „Što je istina“ , „Što je prava stvarnost“, dvojba je vrlo brzo amortizirana a činjenica je ostala da bez svjetla nema niti rukotvorne a niti fotografske slike.
Kako i na koji način vizualnu činjenicu pohranjuje naš perceptivni sustav i to je jedan od aspekata koji propitujem ovim radom.

S obzirom na nedovoljnu osviještenost svjetla kao pokretača života, ustvrditi se lako može, da smo civilizacija mraka.?

Srpanj 2009.

admin

View more posts from this author
Translate »